ગુજરાતમાં તમાકુની ખેતી કરીને ખેડૂતો થઈ રહ્યા છે માલામાલ, જાણો કેવી રીતે ?

Share post

ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ તંબાકુ મુક્ત રાજ્ય ની ઘોષણા કરી છે પરંતુ ગુજરાતમાં તમાકુનું ઉત્પાદન ડાન્સ ઝડપી રીતે વધી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ખેડૂતો બે ઋતુમાં તમાકુની ખેતી કરે છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ખેડૂતોને સારા એવા પૈસા અને લાભ મળે છે. રાજ્યમાં તમાકુ ની ખેતી ના ઉત્પાદન નો આંકડો 3.80 લાખ સુધી પહોંચ્યો છે.

ખરીફ ઋતુમાં તમાકુ ની ખેતી 63,000 હેકટર ક્ષેત્રમાં થાય છે જ્યારે રબી સીઝનમાં એક પોઈન્ટ 1.16 લાખ હેક્ટર જેટલા ક્ષેત્રમાં તમાકુ ની ખેતી થાય છે. એક હેક્ટરમાં 3,000 કિલોગ્રામ તમાકુનું ઉત્પાદન થાય છે.

ગુજરાતમાં તમાકુ પર પ્રતિબંધ બાદ,ખેડૂતોએ ખેતીના ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિ કરી છે. ગુજરાતમાં ભાજપના શાસન બાદ ખેડૂતોએ રોકડ ઉત્પાદનના રૂપમાં ઓળખાતા તમાકુની ખેતી ને વધારે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

ગુજરાતમાં પહેલાં કેવલ ખેડા અને આણંદ માં ૨૦ હજાર હેકટરમા તમાકુનું ઉત્પાદન થતું હતું. હવે આ બંને જિલ્લામાં 92,500 હેકટરમા તમાકુનું ઉત્પાદન થાય છે. ઉત્તર ગુજરાતના બધા જ જિલ્લામાં 23,800 હેક્ટરમાં તંબાકુ ઉત્પાદન થઈ છે. રાજ્યના સેશ 25 જિલ્લાઓમાં કોઇપણ ખેડૂત તંબાકુ ની ખેતી કરતા નથી.

ગુજરાતમાં પાછલા વર્ષે ચોમાસામાં પાણીની કમીના કારણે તમાકુની ખેતી ઓછી થઈ હતી. તંબાકુ સામાન્યરીતે 1.37 લાખ હેક્ટરમાં ઉગાડવામાં આવે છે પરંતુ 2017 18માં 1.20 લાખ હેક્ટર અને 2018 19માં 1.16 લાખ હેક્ટરમાં તમાકુની ખેતી થઈ. તંબાકુ લોકો માટે જાનલેવા છે પરંતુ આની ઉપર જ ખેડૂતોને માલામાલ કરી દે છે. રાજ્યના પંચમહાલ, વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લાના ખેડૂતોએ તમાકુનું ઉત્પાદન બંધ કરી દીધું છે. આની સામે ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા-પાટણ, અરવલ્લી ના નવા ક્ષેત્રોમાં તમાકુનું ઉત્પાદન વધ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ તંબાકુ ના પાકની ખેતી વધે છે.


Share post