સફળ કિસાન

નોકરી છોડીને ખેડૂત બનેલા યુવાને ૩૫ વીઘા ખેતરમાં તરબૂચ ઉગાડીને કમાઈ રહ્યા છે લાખો રૂપિયા

પરંપરાગત ખેતીમાં કરતા નફા ને જોઈને ખેડૂતો હવે કૃષિ વૈવિધ્યકરણ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે….