નવી પોસ્ટ

સરકારી યોજના

સમાચાર

લંડનની આલીશાન જિંદગી છોડી આ એરહોસ્ટેસ પત્ની ભેંસ દોહે છે, અને ઊંચું ભણેલો પતિ કરે છે પૌષ્ટિક ખેતી

આજના જમાનામાં લોકોને વિદેશ ફરવા જવાનો અને વિદેશ રહેવાનો શોખ વધુ હોય છે. ત્યારે પોરબંદરના …