નવી પોસ્ટ

સરકારી યોજના

સમાચાર

રાજ્યના અનેક શહેરના વાતાવરણમાં પલટો: જાણો ક્યાં પડ્યા વરસાદી ઝાપટાઅને ઉડી ધૂળની ડમરી

ગુજરાત હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે સોમવારથી જ રાજ્યના અનેક શહેરના વાતાવરણમાં પટલો આવ્યો છે. ઉનાળાની…