ખેડૂતો પર દયાવાન થયા રુપાણી: દરમહિને આપશે આટલા રૂપિયાની સહાય, કોઈ પણ લઇ શકશે આ યોજનાનો લાભ

Share post

હાલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પોતાની એક પ્રેસ રીલિઝ કરવામાં આવી છે, જેમાં જણાવતા કહ્યું છે કે “ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા અને ખેડૂતો દેશી ગાય આધારિત સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા થાય એ માટે મુખ્યમંત્રી  રૂપાણી સરકારે દેશી ગાય આધારિત ખેતી કરતા ખેડૂતો માટે એક ગાય દીઠ દરમહિને 900 રૂપિયાની સહાય આપવાનો મોટો નિર્ણય કર્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના આહવાનના પ્રતિસાદ રૂપે ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ખેડૂતો માટે નવતર કાર્યક્રમો, યોજનાઓ અને અભિયાન વગેરે અમલમાં મુકયા છે જે પૈકી પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહિત કરવા પર ખાસ ગુજરાત રાજ્ય સરકારે ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રીત કર્યું છે.

કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઠરાવ મુજબ ખેડૂતો માટે અસરકારક કૃષિ વ્યવસ્થાપન, કૃષિ ઉત્પાદનની અનિશ્ચિતતામાં ઘટાડો થાય, કૃષિ ખર્ચમાં ઘટાડો થાય તે હેતુસર ખાસ આ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકારે લીધેલા આ નિર્ણયના પરિમામ સ્વરૂપે દેશી ગાય આધારિત સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત કુટુંબને એક ગાય માટે નિભાવ ખર્ચમાં સહાય આપવાની યોજના થકી કોરોના વાયરસ (COVID-19) મહામારીથી ઉભા થયેલી પ્રતિકુળ આર્થિક પરિસ્થિતિમાં રાજ્યના અર્થતંત્રને પુન:વેગવંતુ કરવા માટે ખેડૂતોને આર્થિકરૂપે મદદરૂપ બની રહેશે. ગુજરાત સરકારના આ નિર્ણયથી ઘણા ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સહાય પૂરી પડશે.

દેશી ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત કુટુંબને એક ગાય માટે નિભાવ ખર્ચ પેટે દરમહિને 900 રૂપિયા અને વાર્ષિક 10,800 રૂપિયાની વાર્ષિક મર્યાદામાં દરેક ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવશે. મંજુર કરેલ નિભાવ ખર્ચ માટેના માસિક 900 રૂપિયા લેખેની ત્રિમાસિક સહાયની રકમ 2,700 રૂપિયા લાભાર્થીના બેંક એકાઉન્ટમાં RTGS/DBTથી સીધા જ જમા કરાવી દેવામાં આવશે. અરજીની મંજૂરીની તારીખથી જે તે ત્રિમાસિકના ઉપલબ્ધ ગાળામાં એપ્રિલ થી જુન મહિનાના ત્રિમાસિકનો નિભાવ ખર્ચ જુલાઈ મહિનામાં, જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર ત્રિમાસિકનો નિભાવ ખર્ચ ઓકટોબર મહિનામાં, ઓકટોબરથી ડીસેમ્બરનો ત્રિમાસિક નિભાવ ખર્ચ જાન્યુઆરી મહિનામાં અને જાન્યુઆરી થી માર્ચનો ત્રિમાસિક નિભાવ ખર્ચ એપ્રિલ મહિનામાં ચૂકવામાં આવશે. અરજીની મંજૂરી તારીખથી જે તે ત્રિમાસિકના ઉપલબ્ધ સમયગાળા માટે માસિક 900 રૂપિયા લેખે નિભાવ ખર્ચ ચૂકવામાં આવશે. જેમાં ગુજરાત રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને આવરી લેવાનું રુપાણી રાજ્ય સરકારનું આયોજન છે.

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માંગતા ખેડૂત લાભાર્થીની પાત્રતા જોઈએતો, અરજદાર ખેડૂત અરજીના સમય દરમિયાન આઈડંટીફીકેશન ટેગ સહિતની એક દેશી ગાય ધરાવતો હોવો જોઇએ. સાથે-સાથે એ દેશી ગાયના છાણ-મૂત્રથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરતો હોવો જોઈએ, અથવા જ્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા થશે ત્યાર પછી તે ખેડૂત આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. હાલ પ્રાકૃતિક કૃષિ કરતા ખેડૂતો તથા પ્રાકૃતિક કૃષિની તાલીમ બાદ તૈયાર થયેલ માસ્ટર ટ્રેનર, જો પાત્રતાની શરતો પૂર્ણ કરે તો મંજૂરીમાં તેઓને પ્રાથમિકતા અપાશે. આ યોજનાનો લાભ દેશી ગાય ધરાવતા (વિદેશી ગાયો જેવી કે જર્સી અને એચ.એફ. સિવાયની) ખેડૂતે ધારણ કરેલ તમામ જમીનમાં દેશી ગાય આધારિત સંપૂર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોને મળવાપાત્ર થશે જેમાં વાછરડા ગાય તરીકે ગણાશે નહી. આ યોજના હેઠળ એક ખાતા દીઠ એક લાભાર્થીને સહાય મળવા પાત્ર થશે. અરજદાર ખેડૂતે પ્રાકૃતિક કૃષિના માસ્ટર ટ્રેનર્સ પાસેથી અથવા પ્રાકૃતિક કૃષિની તાલીમ લીધેલ હોવી જોઈએ.

આ યોજનામાં રસ ધરાવતા ખેડૂતોએ પોતાની અરજી પ્રોજેકટ ડાયરેકટર, આત્માને આઇ ખેડૂત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન કરવાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજી ગ્રામ કક્ષાએ ઇ-ગ્રામ સેન્ટર મારફતે અથવા જ્યાં પણ કોમ્પ્યૂટર-ઇન્ટરનેટની સુવિધા હોય ત્યાંથી કરી શકાશે. તદઉપરાંત અરજદાર ભૌતિક અરજી સંબંધિત કચેરીમાં રજૂ કરે તો કચેરીએ સમયમર્યાદામાં પોર્ટલ ખુલ્લુ હોય ત્યાં સુધી પોર્ટલ ઉપર અરજી ચડાવવાની રહેશે. ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ અરજદારે અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ મેળવી તેની ઉપર સહી/અંગુઠો કરી 8-અ ની નકલ, સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો અન્ય ખાતેદારનું સંમતિ પત્રક, બેન્ક પાસબુકની નકલ/રદ કરેલ ચેક સામેલ રાખી દિન-7માં તાલુકાના બીટીએમ/એટીએમ/ગ્રામસેવક, પ્રોજેકટ ડાયરેક્ટર-આત્માની કચેરીને રજૂ કરવાની રહેશે રજુ કરવાના રહેશે.

અહિયાં ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યમાં ખેડૂતો માટે ગુજરાત સરકાર અસરકારક કૃષિ વ્યવસ્થાપન, કૃષિ ઉત્પાદનની અનિશ્ચિતતામાં ઘટાડો થાય, કૃષિ ખર્ચમાં ઘટાડો થાય અને ખેડૂતની આવકમાં વધારો થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. પ્રાકૃતિક ખેતી એટલે પ્રકૃતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો આધારિત દેશી ગાયના ગોબર અને ગૌમુત્ર થકી ઓછા ખર્ચે ખેતી, પાકની વૃધ્ધિ માટે જરૂરી ઈનપુટ બહારથી ન લેતાં પ્રાકૃતિક સામગ્રી દ્વારા જાતે જ બનાવવા. પ્રાકૃતિક ખેતીથી ભૂમિની ભેજ સંગ્રહ ક્ષમતા, ફળદ્રુપતા અને ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો, નહીવત ઉત્પાદન ખર્ચ, વધારે ભાવ, પાણીની બચત થાય અને પર્યાવરણ અને માનવીય સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ, પોષણ અને સંવર્ધન થાય તે હેતુસર દેશી ગાય આધારિત સંપુર્ણ પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂત કુટુંબને એક ગાય માટેના નિભાવ ખર્ચમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ સહાય આપવાનો મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે. જેનાથી ખેડૂતોને ખુબ ફાયદો મળી શકે.

સ્ક્રીનને ડાબી તરફ સ્વાઇપ કરીને બીજા આર્ટિકલ્સ પણ વાંચો…. <—<—

જો આપની પાસે પણ કોઈ રસપ્રદ માહિતી હોય અને જો તમે તે અન્યો સુધી પંહોચાડવા માંગતા હોય તો, તે માહિતી અમને અમારા ફેસબુક પેજ પર મોકલાવો.

અમારુ આ આર્ટીકલ વાચવા માટે તમારો ખુબ ખુબ આભાર,અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમને અમારુ આ આર્ટીકલ ગમ્યું હશે આ આર્ટીકલ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો.

અમારી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ફ્રીમાં નીચે ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરો.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khedut.khedut_club

જીવન જરૂરિયાત તેમજ અન્ય મહત્વની માહિતી મેળવવા માટે આપણું સૌનુ ફેવરીટ Jay Kisan જય કિસાન ફેસુબક પેજ લાઇક કરો. આભાર…


Share post